preloader

Organizator nagradne igre je Samen Maier, d. o. o., Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana.

 

POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene Profilu Samen Maier Slovenija, na katerem poteka nagradna igra oziroma vse osebe, ki so na tem Profilu kliknile gumb »Všeč mi je.« oziroma »Like.« ter »Deli« oziroma »Share.« razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga Samen Maier, d. o. o. ne zaračunava.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.

 

POTEK NAGRADNE IGRE

Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na Spletni strani in/ali Facebook Profilu. Torej nagradna igra se začne s trenutkom objave, zaključi pa se 23.03.2016 ob 24:00.

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da: udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri; udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno; v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator izbere drugega nagrajenca.

 

NAGRADE

BIO Beet-Box presenečenje, ki ga sestavlja 5 različnih BIO semenskih sort, označevalci posevkov in vrvica za pritrditev plazečih rastlin.

Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretjo osebe.

Vrednost nagrade ne presega 42,00 EUR z vključenim DDV-jem.

 

ŽREBANJE NAGRAD

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajenca skrbi organizator.

Žrebanje bo potekalo 24.03.2016. Nagrajenec bo objavljen na našem FB profilu.

 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svojem Facebook Profilu.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

PREVZEM NAGRAD

Udeleženec bo nagrado prejel po pošti na naslov, ki ga bo posredoval v našo pisarno. Nagrado organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

Organizator Samen Maier, d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

 

Samen Maier Slovenija