preloader

O PODJETJU

 

SAMEN MAIER, trgovina na debelo s semeni, d.o.o.

Bleiweisova cesta 30

1000 Ljubljana

Slovenija

 

kontaktna telefonska številka: 00386 (0)40 438 728
E-mail: pisarna@samen-maier.si

 

Podjetje je na podlagi prvega odstavka 76. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) davčni zavezanec za DDV in ima davčno številko SI13074075 ter matično številko 6515193000.

Podjetje je vpisano v poslovni in sodni register Slovenije (AJPES) z dne 19.12.2013, z opravilno številko 2013/52773.

 

 

KJE NAS NAJDETE?

prisotni smo v več kot 100 trgovinah po Sloveniji.

Tel.: 00386 (0)40 438 728 (vprašajte nas po najbližji lokaciji prodajnega mesta)
E-mail: urska.bregar@samen-maier.si

 

KNJIGA POHVAL IN PRITOŽB

Zakonsko knjiga pohval in pritožb ni predpisana. Vsako podjetje se torej v skladu s svojo poslovno politiko odloči, ali bo takšno knjigo ponudilo strankam ali ne.

Podjetje Samen Maier d.o.o. ima knjigo pohval in pritožb.
Postopek pritožbe se začne z vpisom strankinega negativnega mnenja v knjigo, če stranka s pritožbo v to knjigo ne dosežejo želenega, lahko vloži pritožbo direktorju podjetja Samen Maier d.o.o.. Odgovor na pritožbo z obrazložitvijo je podjetje Samen Maier d.o.o. posredovati v primernem in najkrajšem možnem času. V primeru pohval je postopek enak.

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN PRAVNI POUK

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.samen-maier.si so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom (OZ), Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Spletna trgovina www.samen-maier.si je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku. Upravlja jo podjetje SAMEN MAIER, d.o.o. v nadaljevanju ponudnik. Uporabnik je oseba, ki uporablja naš sistem, ali kupec v spletni trgovini. Ob registraciji v spletno trgovino obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine www.samen-maier.si, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Uporabnika oziroma kupca zavezujejo Splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje naročila). Uporabnik oz. kupec je o veljavi Splošnih pogojev poslovanja opozorjen ob vsakokratni oddaji naročila in z oddajo naročila potrdi tudi svojo seznanjenost z njimi.

Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije, in sicer še pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe oziroma preden kupca zavezuje ponudba: podatke o identiteti podjetja, kontaktne podatke, bistvene značilnosti izdelka, dostopnost izdelkov, pogoje ter rok dostave izdelka, vse cene jasno in nedvoumno določene (vključno z davki ali z načinom izračuna cene), morebitne dodatne stroške prevoza, dostave ali pošiljanja, način plačila in dostave izdelka, časovno veljavnost ponudbe in trajanje pogodbe, rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe, in pogoje ter postopek za odstop, pojasnjen postopek o pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci, odgovornost ponudnika za stvarne napake izdelka.

Načini plačila
V spletni trgovini www.samen-maier.si ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

  • preko predračuna z nakazilom na račun SAMEN MAIER, d.o.o.

Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjeno ceno in stroški ter navodili, kako odstopiti od nakupa in artikle vrniti, če je to potrebno.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.
Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika.

  • po računu

Kupec prejme naročeno pošiljko na izbrani naslov, poleg naročenega je v pošiljko priložen tudi račun, ki ga kupec plača najkasneje v 8 dneh od prevzema pošiljke.

 

Veljavnost ponudbe in cena
Navedene cene v spletni trgovini so nepreklicne in veljajo ob naročilu preko interneta, zato lahko pri nekaterih izdelkih pride do odstopanja cen v spletni trgovini in ostalih trgovinah po Sloveniji.

Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenim načinom plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji. Vse cene vključujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Če izdelek ni na zalogi, ponudnik kupca o tem obvesti. Slike so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja.

Veljavnost akcijske ponudbe
Roki veljavnosti akcij so navedeni ob sami akcijski ponudbi, ki se lahko med seboj razlikujejo.

Postopek nakupa
1. Oddaja naročila s strani kupca.

2. Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Na tem koraku ima kupec možnost preklicati naročilo. Kupcu so na spletni strani ponudnika vselej dostopni podatki o vsebini naročila. S tem obvestilom dobi tudi vse podatke za plačilo naročenih izdelkov. Kot referenco se navede številko naročila.

3. Naročilo je potrjeno in kupoprodajna pogodba sklenjena, ko prejmemo plačilo predračuna.

4. Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki vračila blaga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe.

Pravica do odstopa potrošnika od nakupa, vračilo blaga

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh od dneva prevzema blaga podjetju pisno sporoči odstop od pogodbe, in sicer na kontaktni e-naslov: pisarna@samen-maier.si. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je nedvoumna izjava v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslana pred iztekom odstopnega roka.

Potrošnik mora nato blago vrniti podjetju po pošti na naslov: SAMEN MAIER, d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, najkasneje v 14 dneh po pisnem sporočilu o odstopu potrošnika od nakupa, s tem da sam krije neposredne stroške vračila. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v nespremenjeni količini. Potrošnik odgovarja za morebitno zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Priložena mora biti kopija naročila. V primeru odstopa od pogodbe stroške vračila blaga krije kupec.

Ponudnik povrne potrošniku celotno kupnino (kupnina s stroški dostave) takoj ko je mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu potrošnika od nakupa. Tako povračilo ponudnik izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače, pri čemer potrošnik zaradi tega ne nosi nikakršnih stroškov.

Garancija
Za izdelke v spletni trgovini veljajo garancijski roki in pogoji v skladu s slovensko zakonodajo. Za blago za katerega je izdana garancija, bo ponudnik uporabniku ob sklenitvi naročila izročil garancijski list v slovenskem jeziku.

Uveljavljanje napak

Ponudnik ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo po tem, ko preteče zakonski jamčevalni rok. O morebitni stvarni napaki mora kupec ponudnika obvestiti v zakonskem roku in na svoje stroške, pri čemer mora napako natančno opisati in ponudniku omogočiti pregled artikla. Pravico do uveljavljanja odgovornost za stvarne napake urejajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja in ZVPot.

Dobavni rok

Dostava
Ponudnik mora blago dostaviti v dogovorjenem času. Dostavo za www.samen-maier.si spletno trgovino opravlja Pošta Slovenije. Samen Maier, d.o.o. si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem naročilo lahko izpolnil bolj učinkovito.

Varnost
Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil ter plačil.

Pravica do varovanja osebnih podatkov
Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vsi podatki, pridobljeni preko spletne strani www.samen-maier.si, bodo uporabljeni izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostale potrebne komunikacije.

Komunikacija
Oglaševalska elektronska sporočila morajo biti jasno in nedvoumno označena kot oglaševalska sporočila. Naročnik oglasa mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne prejema oglaševalskih sporočil, bo ponudnik brezpogojno upošteval.

Odveza odgovornosti
Ponudnik se po svojih najboljših možnostih trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovi spletni strani. V primeru da se pojavi napaka, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu, v kolikor bo zmota kupca bistvena, omogočil preklic naročila, ali zamenjavo naročenega izdelka. Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Za tipkarske napake ne odgovarjamo.

Pritožbe in spori
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki pošljejo po elektronski pošti pisarna@samen-maier.si ali po klasični pošti na naslov:
Samen Maier, d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Ponudnik mora v petih (5) delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti uporabniku, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščati o poteku postopka. Ponudnik si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Celoten pritožbeni postopek je zaupen.

Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov!

 

Ekipa Samen Maier Slovenija

 

 

Splošni pogoji veljajo od januarja 2016.